Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันอันตรายจากพายุลมแรง และฟ้าผ่า ประจำปี 2564

 
นาย กิตติศักดิ์ กุลรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
 
นายสุริช วงษ์เสงี่ยม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด อบต.
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน เป็นไตรมาส 1 - 4
แผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ลงพื้นที่ร่วมกับหมู่บ้าน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของ อปท.
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (รายไตรมาส)
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ระเบียบ
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผล
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  แหล่งท่องเที่ยว
ชายหาดสวนสน ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 84 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 15 มิถุนายน 2563
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

     “หาดสวนสน” มนต์ขลังแห่งเมืองระยอง ซึ่งหาดนี้อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก  “เป็นชายหาดที่อยู่พื้นที่ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง” ห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ 29 กิโลเมตร  มีเขตพื้นที่ติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านเพ จึงทำให้นักท่องเที่ยวเข้าใจผิดว่าอยู่ในพื้นที่ตำบลเพ  
     “ชายหาดสวนสน” มีถนนเส้นเลียบชายหาดมีลักษณะโดดเด่นที่ไม่เหมือนหาดไหน คือ มีแนวต้นสนทะเลขึ้นเป็นทิวครึ้มทั้งสองฟากฝั่งถนน ด้านหนึ่งของฟากถนนจะมีต้นไม้ขึ้นหนาทึบเป็นป่า ทั้งต้นสนและต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เช่นต้นยางนา ต้นตะเคียน ต้นหูกวาง ด้านที่ติดริมชายหาดก็มีแนวสนขึ้นเรียงรายเป็นแถว นับได้ว่าเป็นถนนที่มีความสวยงามทางธรรมชาติมาก  ใบสนทะเลที่ครึ้มหนาทอดเป็นร่มเงาไม้ ปกคลุมทั่วทั้งถนน  เมื่อขับรถผ่านบริเวณนี้จะได้อารมณ์ไปกับอุโมงค์ต้นสนขนาดใหญ่ นักสะพายกล้องท่องเที่ยวไม่ควรพลาด หยิบกล้องแล้วมาถ่ายรูปกันเถอะ

        นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมา ปูเสื่อ ปิคนิค นั่งเล่น นอนเล่นริมชายหาด พื้นที่หาดมีขนาดกว้าง มีความลาดเอียงไม่มาก ทรายละเอียด สภาพภูมิศาสตร์เหมาะกับการลงเล่นน้ำได้  ไม่เป็นอันตราย บริเวณหาดสวนสนมีให้บริการที่พัก บังกาโล และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ร้านค้า ร้านอาหารทะเล รวมถึงอาหารยอดฮิตจำพวกไก่ย่าง ส้มตำที่มีขายตามร้านอาหารหรือรถเร่  ที่สามารถซื้อมานั่งกินริมทะเลได้ หรือจะนอนรับลมบนเก้าอี้ผ้าใบชมพระอาทิตย์ตกก็สวยงามเพลิดเพลิน  สำหรับคนที่ชอบเล่นน้ำทะเล ก็มีเครื่องเล่นทางน้ำให้บริการหลากหลายชนิด มีให้เช่าทั้งห่วงยาง เจ็ทสกี บานาน่าโบ๊ท เรือโซฟา ด้านหน้าหาดเห็นวิวของเกาะเสม็ดอยู่ไม่ไกลนัก ……ดังนั้นท่องเที่ยวคราวหน้าอย่าลืมแวะมา…. “ชายหาดสวนสนระยอง” กันนะคะ

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
  170/7 หมู่ 4 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160  
โทรศัพท์ : 0-3864-7505 , 0-3864-7506
โทรสาร : 0-3864-7506
E-mail Address : www.klaeng170@hotmail.com
 
   Copyright © 2019. www.klaeng.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs