รับเรื่องราวร้องทุกข์

เรื่อง :   ปรับปรุงระบบน้ำประปา  6/18/2019 [4:22:57 PM]
 
 

อยากให้ อบต.แกลงดำเนินการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเขายายชุมหน่อยค่ะ บริเวณซอยกรูน น้ำไม่ค่อยไหล  แถมบางครั้งน้ำขุ่นมากใช้ไม่ได้เลยค่ะ แก้ไขให้ด้วย

จากคุณ : หมู่1
 

จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง  10/30/2019 [1:38:37 PM]
   
   

องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง จะเร่งดำเนินการแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาให้ค่ะ

 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ