รับเรื่องราวร้องทุกข์

เรื่อง :   น้ำประปาสกปรก  5/16/2017 [3:45:45 PM]
 
 

อยากจะทราบว่า น้ำประปาหมู่ที่ 1 ทำไมน้ำถึงได้สกปรกมาก ทั้งน้ำแดง เหลือง มีตะไคร่ ทางทีก็มีตัวไรก็ไม่รู้ปนมากับน้ำ จะอาบน้ำ ล้างหน้าแปรงฟัน ซักผ้า น้ำไม่สะอาดเลย ชาวบ้านเดือดร้อนกันทั้งนั้น ฝาก อบต. ช่วยแจ้งส่วนที่รับผิดชอบ ให้แก้ไข ปรับปรุง ให้น้ำมีความสะอาดมากกว่านี้ ชาวบ้านจะได้ใช้น้ำอย่างสบายใจ

จากคุณ : ชาวบ้าน ม.1
 

จาก : องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง  6/13/2018 [2:05:24 PM]
   
   

ระบบประปาแต่ละหมู่บ้านจะมีคณะกรรมการประปาหมู่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบจัดการระบบอยู่ค่ะ อบต.จะช่วยแค่เรื่องการขยายเขตประปาให้ตามที่คณะกรรมการประปาหมู่บ้านและประชาคมเสนอโครงการมา แต่สำหรับปัญหาที่แจ้งมา ทาง อบต.จะช่วยแจ้งไปยังกรรมการประปาให้นะคะ หากปัญหาดังกล่าวยังไม่มีการแก้ไข สามารถแจ้งที่กรรมการประปาได้โดยตรงก็ได้ค่ะ(คนที่เก็บคนน้ำ)

 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ